Sunny Apartmani, Zlatibor Smestaj

Stopića Pecina Zlatibor

Stopića pećina nalazi se na severnoistočnoj strani planine Zlatibor. Udaljena je 19 km od autoputa Užice – Jadransko more. Put Užice – Sirogojno ide iznad pećine. Stopića pećina je rečna pećina; kroz nju protiče Trnavski potok. Sastoji se od 3 speleološka i hidrološka horizonta: periodično poplavljeni, rečni horizont i najmlađi horizont pukotina. Stopića pećina (bez najmlađeg sistema) je dugačka 1691,5 metara, pokriva površinu od 7911,5 kvadratnih metara i ima zapreminu od preko 120.000 kubnih metara. Ulaz u pećinu se nalazi na 711,18 metara nadmorske visine. Krečnjački sloj u pećini (datira iz Trijasa), je debeo preko 100 metara. Ulaz je impresivan (30 – 40 metara širok i 18 metara visok), a klima u pećini je pod uticajem spoljašnje klime: zimi je hladno, leti je toplo. Voda potoka takođe doprinosi mikroklimi pećine.